CHARAKTERISTIKA SAKRÁLNYCH STAVIEB

Drevená sakrálna architektúra pochádza zo začiatkov 15. storočia a môžeme ju nájsť prevažne na severovýchode Slovenska. Nachádza sa tu 61 drevených sakrálnych stavieb a to rozličných rítov: 44cerkví ( gréckokatolícke a pravoslávne), 11 rímskokatolíckych, a 6 evanjelických artikulárnych chrámov.

Stavby sú postavené výlučne z dreva bez použitia jediného klinca. Za najstaršie kostoly sa poklada rim. kat. kostol sv. Františka z Asisi v Hervartove . Zo 17. a 18.. storočia pochádzajú drevené artikulárne kostoly a za najmladšie, z 18. a 19.storočia, sa pokladajú chrámy východného obradu, tie patria medzi najkrajšie a najzaujímavejšie.

Delia sa do troch typov:

 

Prvý typ - je charakteristický vysokou štvorhrannou vežou, ktorá je vsadená do vchodu hlavnej lode kostola. Patria sem kostoly

 v Matysovej, vo Fričke, Venécii a Kožanoch.

 

Druhý typ - kostoly, ktorých štorcová veža je buď nasedená priamo na strechu alebo je spojená s hlavnou loďou kostola.

 

Tretí typ - od ostatných kostolov sa výrazne odlišujusvojim barokovým charakterom a zložitejšou architektúrou. Nad predsieňou, hlavnou loďou a apsidou, ktoré oddeľuje ikonostas, má tri veže rôznej výšky. Najvyššia je predná s cibuľovitou bránou, potom nižšia, prostredná ktorá je osemhranná alebo štvorhranná a na konci nad apsidou je najmenšia vežička. Najpočetnejší typ.

 

 

 

Architektúra

Drevené chrámy sú charakteristické zrubovou konštrukciou ktorá môže mať pravouhlé alebo polygonálne konštrukčné tvary, len niekedy sa pri stavaní veží využila stĺpiková konštrukcia. Chrámy sú často trojdielne, čo symbolizuje sv. Trojicu a umocňujúto to na západ sa zvyšujúce sa veže. Strecha býva šindľová s prvkami ľudovej kultúry. Zaujímavé sú aj železné kríže.

 

Maliarstvo

Základnou časťou u gréckokatolíckych a pravoslávnych chrámov je ikonostas ktorý je spojenie architektúry, maliarstva a rezbárstva. (viac tu)Zvyšný interiér zdobia nástenné maľby, ktorých námetom sú výjavy zo Starého a Nového zákona.