Rímskokatolícke drevené kostoly

 

       Najstaršie zachované drevené kostoly na Slovensku pochádzajú z druhej polovice 15. storočia a sú typickým predstaviteľom sakrálnych stavieb západnej (latinskej) cirkvi. V 15. a 16. storočí sa v Západných Karpatoch, najmä v oblasti Sliezska, Malopoľska, východnej časti Halíče a severných regiónov horného Uhorska, stavali drevené kostoly pomocou zrubovej konštrukcie, ktorú miestny obyvatelia poznali dávno pred príchodom kresťanstva. Podobu týchto objektov definovala priama nadväznosť na kamennú slohovú, najmä gotickú architektúru. Odtiaľ pochádza aj ich odborný názov – kostoly gotizujúceho charakteru (Dudáš, M. - Gojdič, I. -  Šukajlova, M., 2007 p. 4 ). 

       Najčastejšie boli stavané na vyvýšenom mieste uprostred sídla, v ich blízkosti bol cintorín ohraničený kamenným, alebo dreveným oplotením, slúžiacim v minulosti aj na obranné účely. K celému areálu často patrili aj ďalšie objekty ako vstupné brány, zvonice, kostnice a domy duchovenstva. Mená ich architektov, majstrov a rezbárov sú neznáme, ale výsledné chrámy nám samé hovoria o tom, že mali  dlhoročné skúsenosti s prácou s drevom.

        Medzi charakteristické znaky kostolov patria: strmé sedlové strechy, na západnej strane dominantná veža, pozdĺžna dispozícia  so zreteľným oddelením lode a presbytéria víťazným oblúkom, klenbové alebo doskovo rovné stropy a lomené portály. Interiér tvorí bohatá výzdoba, ktorej námetom boli biblické postavy, ľudská spása, záchrana, hriech a zatratenie. Na našom území sa dodnes zachovalo šesť drevených kostolov: Hervartov, Tvrdošín, Zábrež - skanzen v Zuberci, Žilina - Trnové, Rudno - skanzen v Martine.

 

úryvok z bakalárskej prace viac TU