Slovensko

    15. novembra 1990 Slovensko pristúpilo k potvrdeniu právnej sily dohovoru, ktorý sa stal právoplatný 15 februára 1991. Ako reakciu na to, hneď  v roku 1993 boli na listinu kultúrneho dedičstva UNESCO zapísané naše 3 pamiatky, ktoré splnili dané kritériá kultúrneho dedičstva:   

- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia,

- Spišský hrad, a pamiatky v okolí

- Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec.

       Neskôr v roku 1995 sa k nim pridala spolu s Maďarskom prírodná lokalita  z nášho regiónu - Jaskyne Slovenského krasu  a Aggtelekského krasu. V roku 2000 do zoznamu bolo pridané aj  historické jadro mesta Bardejov, prírodná lokalita Slovenského krasu - Aggtelek rozšírili o Dobšinskú ľadovú jaskyňu a neskôr v roku 2007 boli medzi prírodné dedičstvo zaradené aj Karpatské bukové pralesy.  V roku 2008 Výbor svetového dedičstva, v kanadskom  Quebecu zapísal na listinu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Drevené chrámy karpatského oblúku. Medzi naše najmladšie pamiatky, ktoré boli zaradené až v roku 2009 sa stalo, mesto Levoča, Spišský hrad a okolie. 

                             

       O tom že Slovensko má výnimočné postavenie nám ukazujú aj myslené hranice drevenej ľudovej architektúry, ktorá sa nachádza na našom území pri čom výskyt tejto architektúry nachádzame hlavne v severných oblastiach Európy alebo hlinenú a murovanú architektúru, ktorá sa nachádza hlavne na juhu nášho kontinentu. Okrem toho na východnom Slovensku môžeme vidieť byzantské a západoeurópske vplyvy ktoré sa prejavujú hlavne v interiéroch   pravoslávnych a gréckokatolíckych kostolov. Slovensko je bohaté na kultúrne pamiatky a preto je aj ťažké vybrať, ktoré sú najcennejšie, najdôležitejšie a najvýznamnejšie. Na základe vyššie spomenutých kritérií  Výbor pre svetové dedičstvo každý rok schvaľuje čo raz viac návrhov a náš štát má potenciál pripraviť ďalšie návrhy.