... išla som, videla som, zapáčilo sa mi, pofotila som, píšem o tom bakalársku prácu ... :)

 


 

     ... som študentkou učiteľskej kombinácie geografia a výtvarné umenie , okrem toho sa intenzívne venujem fotografovaniu a milujem cestovanie...a tak som aj svoju bakalársku prácu chcela zamerať na tému, ktorá všetky tieto prvky  dokáže spojiť. Myšlienka práce vznikla pri spomienke na návštevu dreveného artikulárneho kostola vo Sv. Kríži, ktorý vo mne odštartoval záujem o ľudovú architektúru a naše najväčšie architektotické poklady Slovenska, drevené chrámy.

     Po celom našom uzemí je roztúsených 61 drevených sakrálnych stavieb  Svoju prácu som zúžila na osem drevených chrámov, zaradených do kultúrneho dedičstva UNESCO, sú to:  Hervartov, Leštiny, Tvrdošín, Hronsek, Kežmarok, Ruská Bystrá, Bodružal, Ladomírová a preto názov mojej práce je:"Drevené kostoly na Slovensku zapísané na listinu UNESCO - využitie v regionálnej výchove a cestovnom ruchu."


 

    Cieľom bakalárskej práce je:

- všeobecná charakteristika drevenej sakrálnej architektúry na Slovensku

- drevená chrámy zapísane na listinu UNESCO: všeobecna charakteristika a priblíženie lokality v ktorej sa nachádzajú

- využitie v cestovnom ruchu, nájsť spôsob ako zlepšiť ich propagáciu a „predajnosť“ na turistickom trhu

- využitie v regionálnej výchove na školách

                                           -